Vi kan konstatere, at en del af medlemmerne af Lokalhistorisk Forening i Fladså ikke har læst de nederste to linjer på side 2 i februarnummeret af medlemsbladet "Vildtbanen". Her minder vi om, at det er tid til betaling af kontingent, men der er her midt i juni stadig mange, der ikke har betalt kontingent for 2019. 

Kontingentet på 100 kr. kan indbetales til vores konto i Nordea Bank: Reg. nr. 2510, konto nr. 45 95 61 42 31, eller du kan betale til et af bestyrelsesmedlemmerne eller en af Fladså Arkivs medarbejdere, enten i Arkivet eller når du møder dem andre steder.