Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 19.00

i aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup

holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller pastor emirita Eva Melhof om sit liv som præst i Snesere. Alle er velkomne til at deltage, men det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

I løbet af aftenen bliver der en pause, hvor der serveres kaffe/te og kage. Mød op til en spændende aften i aulaen på Fladsåskolen, afd. Korskilde, Korskildevej 2 A, Brøderup, tirsdag d. 14. marts kl. 19.00.