bedes indbetalt i løbet af februar 2023.

Desværre fremgår beløbet ikke af den seddel, der er vedlagt sidste nummer af "Vildtbanen", men også i år er det årlige kontingent 100 kr.

Betalingen kan ske på reg. nr. 2510 kontonr. 45 95 61 42 31 eller til et bestyrelsesmedlem eller i Fladså Arkiv.