Vester Egesborg Kirke, der er annekskirke til Hammer (tidligere til Vejlø), overgik til selveje d. 1. januar 1910 fra baroniet "Gaunø".

Lars Pedersen.
Han var husmand og ansat som klokker i det mindste fra 1855 og sandsynligvis til sin død i 1870. Lars Pedersen var født d. 15. september 1821, og døde d. 8. september 1870 (49 år gammel). Han blev gift i Vester Egesborg Kirke d. 11. marts 1851 med Marie Mathiasdatter. De fik mindst to børn:
     Ane Sophie Larsdatter, født i Vester Egesborg d. 6. oktober 1855 og
     Maren Larsdatter, født i Vester Egesborg d. 6. maj 1857.
Folketællingen fra d. 1. februar 1890 viser, at Ane Marie Matiasdatter da er 65 år, enke og bor i et hus i Vester Egesborg sammen med sin to år ældre søster Dorte Matiasdatter og dennes mand Jens Pedersen, der er 70 år gammel.
Og så mangler vi nok en klokker eller to, inden vi når frem til

Jens Hansen.
Han var ansat ved kirken i ca. 22 år fra omkring 1910 (måske tidligere) og til 1932. I Jens Hansens sidste leveår virkede en søn som klokker. Jens Hansen, der var født d. 29. marts 1847 var søn af Hans Olesen og Marie Nielsdatter af Vester Egesborg. Jens Hansen døde d. 29. april 1932, 85 år gammel. Han blev gift i Vester Egesborg Kirke d. 26. april 1879 med Maren Larsdatter, der var født d. 6. maj 1857. Hun var datter af husmand Lars Pedersen og hustru Ane Marie Mathisdatter. Hun og hendes mand overtog altså klokkerjobbet efter hendes forældre. Børn:
     Hans Peder Jensen, født i Vester Egesborg d. 3. august 1879,
     Ane Sofie Jensen, født i Vester Egesborg d. 6. juli 1881,
     Lars Jensen, født i Vester Egesborg d. 8. januar 1883,
     Karen Kirstine Jensen, født i Vester Egeborg d. 8. april 1886 ogl
     Lars Peter Jensen, født i Vester Egesborg d. 8. maj 1890.
Vi mangler at finde ud af, hvornår Jens Hansens første hustru Maren Larsdatter døde, "Næstved Tidende" beretter nemlig onsdag aften d. 29. maj 1935, at klokker Jens Hansens enke Ane Sofie Larsen d. 8. juni 1935 kan fejre sin 80 års fødselsdag. Det tyder på, at Jens Hansen har været gift to gange. Hvem, der afløser Jens Hansen på klokkerposten, ved vi ikke rigtigt, men det er måske

Olaf F. Hansen's mor,
der efterfølges af sin søn

Olaf F. Hansen.

Derefter:

Hans Christiansen

Benny Hansen

Jacob Aagaard.