Der har desværre indsneget sig en fejl i det seneste nummer af "Vildtbanen".

I notitsen om generalforsamlingen er ugedagen forkert, men datoen er korrekt. Dvs., at generalforsamlingen er onsdag d. 9. marts 2016 kl. 19.00.