Tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00

i aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup

holder Lokalhistorisk Forening i Fladså generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen fortæller sognepræst Lars Lyngberg Larsen om sit virke i Snesere og Everdrup sogne. Alle er velkomne til at deltage, men det er naturligvis kun foreningens medlemmer, der har stemmeret til generalforsamlingen.

I løbet af aftenen bliver der en pause, hvor der serveres kaffe/te og lagkage. Mød op til en spændende aften i aulaen på Korskildeskolen, Korskildevej 2 A, Brøderup, tirsdag d. 12. marts kl. 19.00.