Mette Marie Pedersen blev født d. 19. september 1843 og døbt i Snesere kirke d. 12. november samme år. Hendes forældre var gårdmand Peder Clausen og hustru Margrete Jensdatter i Åside. Hun blev gift d. 18. juni 1869 i Snesere kirke med enkemand og gårdmand Hans Sørensen i Åside. Han var født d. 22. september 1843. De fik d. 18. april 1870 tvillingerne Søren Sørensen, der var ældst og Peder Sørensen. Hans Sørensen døde d. 3. juni 1871 og blev begravet på Snesere kirkegård d. 10. juni.

Hans enke Mette Marie blev d. 18. april 1873 gift i Snesere kirke med ungkarl, snedker Peder Hansen, født d. 15. marts 1844. Hans forældre var husmand og skovfoged ved Gisselfelds Klosters skove Hans Pedersen og hustru Ellen Larsdatter i Lundehuset ved Everdrup. Peder Hansen blev konfirmeret den 11. april 1858 som plejebarn hos gårdmand Mads Christensen og hans kone Maren Jørgensdatter i Snesere. Da Peder Hansen døde d. 3. januar 1914, var det en af Sydsjællands kendte mænd der gik bort, berettede Præstø Avis.

Billede af Mette Marie og Peder Hansen i haven på Dambækgaard

Tager vi fat i avisartikler m.m. får vi en lang liste over tillidsposter, som Peder Hansen sad på i årenes løb. Han var med i Snesere Sogns Spare- og Lånekasse, i Snesere Brugsforening, i Åside Andelsmejeri og i Snesere Sogneråd. I 33 år beklædte han posten som kontordagsbestyrer i Bondestandens Sparekasse i Præstø. I 12 år var han næstformand i "Landboforeningen for mindre Landbrug i Præstø Amt", inden han i foråret 1896 blev valgt til formandsposten, som han derefter beklædte i 12 år. I sine sidste år var han med i administrationen af baroniet Stampenborg (herregården "Nysø" ved Præstø). I 1876 valgtes han til formand for Snesere Sogns Husflidsforening, hvor hans ihærdige arbejde senere indbragte ham medlemskab af Dansk Husflidsselskabs hovedbestyrelse. I foråret 1873 overtog han Dambækgaard i Åside og drev den i næsten 40 år. Så byggede han og Mette Marie villa "Aaside" i Åside by.

Åreforkalkning ramte landvæsenskommissæren hårdt, og i sine sidste leveår var han en legemlig nedbrudt mand, men i sine velmagtsdage var han "manden med det lyse smil, det frejdige mod og den lette hånd, der sjældent greb fejl i de af det offentlige livs tråde, som det faldt i hans lod at udrede", som Præstø Avis skrev. Ved sin død i 1914 havde Peder Hansen i adskillige år båret Dannebrogordenens sølvkors på sit bryst.

Mette Marie Hansen døde d. 22. april 1930. Nekrologen i Præstø Avis beretter bl. a. "Den afdøde var en brav og god Kvinde, der har passet sit Hjem med stor dygtighed. Fra Hjemmet i Aaside er udgaaet en Flok kendte og dygtige Børn, Sagfører S. Dambæk, Præstø, Tegnelærer P. Dambæk, København, Boghandler G. Dambæk, Fredericia, samt to Sønner, der har været ansat ved Postvæsenet og Københavns Telefonselskab, men som er døde. En Datter boede hos Moderen i Hjemmet".

Peder Hansens gravsten på Snesere Kirkegård

Sagfører S. Dambæk og tegnelærer P. Dambæk er identisk med ovennævnte tvillinger Søren Sørensen og Peder Sørensen. Alle børnene fik ved kgl. bevilling tilføjet "Dambæk" til efternavnet.
Gustav Hansen Dambæk blev født d. 10. september 1883.
Hans Peter Hansen Dambæk, der var postekspeditør i København, blev født d. 26. januar 1874.
Lars Hansen Dambæk, der var fuldmægtig i Københavns Telefon A/S, blev født d. 14. oktober 1875.
Datteren, der boede hos moderen, blev født d. 10. januar 1878. Hun havde været enke siden 1908.
Desuden var der en søn, der døde som 6-årig. Han hed Christian Emil Hansen Dambæk og blev født d. 20. december 1895.

"Dambækgaard", ligger på Askovvej 31 i Åside.
Villa "Aaside", ligger på Åsidevej 4 i Åside.
Snesere gamle husflidsskole på Brøderupvej (ved den nuværende motorvej) væltede en bulldozer pludseligt en mørk og trist dag i begyndelsen af 1986.

Kilder:
Kirkebøger for Everdrup og Snesere.
Landsretssagfører Mogens Dambæk, Præstø.
Gravsted på Snesere kirkegård.
Præstø Avis 1914 og 1930.
Lærer P. Jensens "Optegnelser om Snesere Sogn" fra 1883.
"Dansk Landbrug - upolitisk Ugeblad", udgivet af "Danske Landmænd", 4. årgang nr. 13 1908.
Efterslægtstavle for gårdmand Niels Jensen, Snesere, født i 1670'erne - trykt i Præstø Aften-Avis Bogtrykkeri i 1918.

Fladså Arkiv har også fortalt om Peder Hansen i "Lions Club Præstø-Fladså"s julemærkehæfte 1988.

Tekst: Anne-Lise Pallesen, fhv. arkivleder.

Oprindelig publiceret d. 23. maj 1989. Copyright: Fladså Arkiv.